OverzichtOverzicht


Let opLet op!

Voor 1 april: belastingaangifte>>

Laat geen geld liggen: toeslagen>>

Vraag ‘m nu aan: uw DigiD>>


DienstenDiensten

DienstenBoekhouding voor de ZZP'er - belastingaangifte - debiteuren administrateur tot en met financial controller. Kijk onder diensten wat wij voor u kunnen betekenen>>


Kim Consulting FAQ

Adreswijziging doorgeven belastingdienst?

Moet ik de belastingdienst mijn adreswijziging doorgeven? Wanneer u als particulier verhuist hoeft u de belastingdienst geen verhuisbericht te sturen, via inschrijving bij de (nieuwe) gemeente gaat uw nieuwe adres automatisch naar de administratie van de belastingdienst. Bedrijven daarentegen moeten bij verhuizing voor ieder fiscaal nummer de belastingdienst schriftelijk op de hoogte stellen van de verhuizing. Hiervoor schrijft u uw regiokantoor van de eenheid aan waaronder u valt, zie uw belastingaangifte. Zie ook http://www.belastingdienst.nl/contact/


Adreswijziging doorgeven Kamer van Koophandel?

U bent ook verplicht tijd de Kamer van Koophandel op de hoogte te brengen van iedere wijziging in uw organisatie, dus ook van het vestigingsadres. Hiervoor hebben wij op onze website onder Downloads & Formulieren een link geplaatst. Denkt u tijdig aan het doorgeven van uw juiste adres want veel organisaties (zoals banken) controleren uw adres bij de Kamer van Koophandel alvorens zelf uw adres in hun systemen te wijzigen.


Maximale onbelaste reiskostenvergoeding?

Voor werknemers die met eigen vervoermiddel reizen voor hun werk (of van en naar hun werk) mag u onbelast € 0,19 per kilometer vergoeden. Hierbij maakt het (tegenwoordig) niet uit of dit binnen 10 kilometer van de werkplek afligt en ook maakt het vervoermiddel niet uit. Wel worden alle kosten geacht inbegrepen te zijn in de € 0,19. Parkeer, tolgeld etc. apart vergoeden mag niet onbelast (behalve bij auto van de zaak). Vergoedingen boven € 0,19 worden als loon aangemerkt. Dus stel u spreekt af om € 0,30 per kilometer te vergoeden dan betaald u bij 1.000 kilometers 1.000 x € 0,19 = € 190,00 netto en 1.000 x € 0,11 = € 110,00 bruto (via het loonstrookje bovenop het brutosalaris).

Voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen (bus, trein, metro) mag u de werkelijke kosten vergoeden, dus na overlegging van de plaatsbewijzen. In de openbaar vervoer kosten zit overigens 6% btw welke u mag verrekenen bij uw aangifte omzetbelasting.


Hoe zit het met de bijtelling van de auto van de Zaak?

"Bijtelling" lijkt een hype en is een begrip dat dagelijks in tv-commercials voorbij komt. Wat is bijtelling? Wanneer een werkgever een auto aan zijn werknemer ter beschikking stelt en hij deze zowel zakelijk als privι gebruikt dan stelt de belastingdienst dat dit "loon in natura" is waarover belasting betaald moet worden via zijn salarisstrook (het extra stuk fiscale loon wordt bij het salaris opgeteld, vandaar de term bijtelling). Om de bijtelling van de auto van de zaak te bepalen spelen twee zaken een hoofdrol;
1. de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto
2. de CO-2 uitstoot
Zo zijn er auto's die vallen onder 14%, 20% en 25% bijtelling. Ook 0% is mogelijk voor extreem zuinige benzine auto's waarbij de CO2 uitstoot lager is dan 51 gr/km (2012 - 2013). Zie website rijksoverheid voor 2012 bijtelling en 2013 bijtellingstarief: Bijtelling auto van de zaak afhankelijk van CO2-uitstoot
rekenvoorbeeld 1 Volkswagen Golf Benzine cataloguswaarde € 30.000 CO2 uitstoot 125 gr/km = 25% bijtelling 2013; berekening: € 30.000 x 25% = € 7.500 bijtelling per jaar. Op de maandelijkse salarisstrook zal dan € 7.500/12 = € 625 worden bijgeteld. Over dit bedrag betaald de werknemer dan loonheffing. Indien de werknemer in het 42% belastingtarief valt is de impact;
€ 625 x 42% = € 262,50 belasting bijtelling i.v.m. auto van de zaak.

rekenvoorbeeld 2 Volkswagen Polo benzine cataloguswaarde € 20.000 CO2 uitstoot 90 gr/km = 20% bijtelling 2013; berekening: € 20.000 x 20% = € 4.000 bijtelling per jaar. € 4.000/12= € 333 per maand. Impact per maand bij 42% belastingtarief;
€ 333 x 42% = € 140 belasting bijtelling i.v.m. auto van de zaak.
p.s. = € 122,50 meer nettoloon dan in voorbeeld 1!


Hoe zit het met toeslagen en belastingteruggaaf?

De belastingdienst heeft voor particulieren nogal wat regelingen waarbij u belasting kunt terugkrijgen. Vaak weet men niet dat er recht is op belastingteruggaaf. Er zijn regelingen voor huurwoningen (huurtoeslag), er is een zogenaamde zorgtoeslag en voor ouders is er de toeslagenregeling kindgebonden budget wat voorheen kindertoeslag heette (bovenop kinderbijslag!) en de kinderopvangtoeslag. Verder heeft men vaak recht op teruggaaf van belasting als men wisselende (parttime) banen heeft gehad, vaak (maar niet alleen) bij vakantiewerk of uitzendbanen. Maar niet iedereen krijgt belasting terug, soms is het betalen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voor belastingteruggaaf of belastingadvies kunt u bij ons terecht. Ook voor aanvragen van diverse toeslagen zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag. Indien u eerst wilt weten of het nut heeft een aanvraag in te dienen kunnen wij op basis van no-cure-no-pay een eerste inschatting voor u doen. Stuur ons hiervoor een email contact


RSS NewsfeedBelangrijke Websites